TEKLA STRUCTURES PRAKTILINE INTENSIIVKURSUS

Kasuta ainulaadset võimalust et püsida projekteerimisturul konkurentsis ning lase oma insenerid koolitada efektiivseteks Tekla kasutajateks.

13+

aastat kogemust Teklaga

150+

tundi antud koolitusi

87%

kliente tuleb läbi soovituste

1

Tekla Eesti lokaliseering tehtud

KELLELE SEE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Antud koolitus on ideaalseks baasiks uutele Tekla kasutajatele. Eelnevaid Tekla teadmisi ja kogemusi pole vaja. Alustame täiesti nullist.

Samas lubame, et koolitus on väga kasulik ka kuni keskmise Tekla kogemusega inseneridele, sest sellel koolitusel jõuame selgitada ka keerukamaid kontseptsioone, edasijõudnute teemasid, erinevaid töö meetodeid ning anname hulganisti kasulike näpunäiteid. Loe meie koolitustel osalenud eelnevate Tekla kogemustega õpilaste tagasisidesid all pool.

Koolitusel osalemiseks on teil vaja:

 • Arvuti, kuhu saad installida Tekla Structures tarkvara ja mida saad kasutada koolitusel.
 • Vaba aega. Koolitus on mahukas, praktiseerimist täis ning vajab teie 100% tähelepanu.
 • Motivatsiooni ja tahet õppida.

Tekla Organizer Training-narrow

MIS KOOLITUSEGA ON TEGEMIST?

 • Õppekava nimetus – Tekla Structures praktiline intensiivkursus
 • Õppekavarühm – 0611 Arvutikasutus
 • Eesmärk – Koolituse lõpuks oskab õpilane teha ehitusprojekte algusest lõpuni Tekla Structures tarkvara abil.
 • Koolituse õpiväljundid – Teklaga töötamise kohta kõik vajalikud teadmised, mida üks tavakasutaja peab teadma. Praktilised oskused, et tarkvara kasutaja oleks võimeline:
  • vastavalt arhitektuurile Tekla mudeli looma
  • üldjooniseid looma ja vormistama
  • tootejooniseid looma ja vormistama
  • projekti dokumentatsiooni andma välja (sealhulgas ifc mudel, pdf ja dwg joonised ning prinditud joonised ja raportid)
 • Õppe sisu – Tekla Structure tarkvara kasutamine tavakasutaja tasemel. Täpsemad koolituse teemad on toodud välja all pool.
 • Õppeprotsess ja -meetod – auditoorne töö, kus loome ühe Tekla projekti ning käime erinevad sammud koos läbi. Õpetaja selgitab erinevaid teemasid, harjutame koos õpitut praktikas ning iga teema kohta on suulised küsimused või -arutelud.
 • Õppe kogumaht – 56 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Julgustame õpilasi iseseisvalt õpitut praktiseerima, aga see on vabatahtlik.
 • Õppematerjalid – koolitaja annab õpilasele kõik vajalikud õppeslaidid digikujul. Materjalid on inglise keeles, aga kõike selgitame ja teeme ka praktikas läbi eesti keeles.
 • Lõpetamise tingimused ja hindamiskriteeriumid – kursuse edukaks läbimiseks peab õpilane võtma osa kõigist loengutest ning tegema kaasa praktilisi ülesandeid, mida kontrollitakse koolituse viimasel päeval. Praktiliste ülesannete käigus peab õpilane tegema  mudelis vähemalt ühe vundamendi taldmiku, posti, tala, paneeli või plaadi, ühe ühendussõlme ning vähemalt ühe üldjoonise ja ühe tootejoonise.
 • Kursuse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele vastav kursuse läbimist tõendav tunnistuse sertifikaat. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.
 • Kvaliteedi tagamiseks täiendatakse õppematerjale pidevalt vastavalt turu parimale praktikale ning vähemalt kord aastas vaadatakse kogu materjal üle koos uue Tekla Structures tarkvara versiooni välja tulemisega. Koolitaja paneb oma parimad teadmised koolitusse, mida ta täiendab igapäevaselt aidates erinevaid firmasid antud tarkvara eduka kasutusele võtuga. Lisaks küsitakse kursuse lõpus kõigilt õpilastelt kirjaliku tagasiside, mis võetakse võimalikult kiirelt arvesse kvaliteedi parandamisel.

Tekla training steel model

Tekla training concrete model

Mis sa COVID isolatsioonis oled seni teinud? Mina panin aastate jooksul kogutud kogemustest ja erinevatest allikatest kokku ühekuuse Tekla megakoolituse.

KOOLITUSE TEEMAD

All toodud teemad on jaotatud loogilistesse gruppidesse, et anda koolitusest parem ülevaade, aga koolitusel läbime neid teises järjekorras. Samuti jätame endale õiguse teha mõningaid muudatusi ja täiendusi vastavalt vajadusele.


Teklast üldiselt
✅ Install Tekla
✅ Folders and files
✅ Catalogs
✅ Log files
✅ Environment, role and configuration
✅ Create-, open- and save model
✅ Multi-User
✅ Model Sharing
Modeleerimise keskkond
✅ User interface
✅ File menu
✅ Ribbon
✅ Side Pane
✅ Navigating in model
✅ Keyboard shortcuts
✅ Contextual toolbar
✅ Clip plane
✅ Work area
✅ Hide and show objects
✅ Views
✅ Display options
✅ Creating new views
✅ Work plane
✅ Area selection
✅ Snapping options
✅ Selection switches
✅ Measuring in model
✅ Objects hierarchy
✅ Inquire information
✅ View- and selection filters
✅ Creating new filters
✅ Representation filters
✅ Project information
✅ Base point
Modeleerimine
✅ References
✅ Change Management
✅ Converting to Tekla objects
✅ Grids
✅ Locking
✅ Modeling Rules
✅ Modeling tools, dialogs and attributes
✅ User-Defined Attributes
✅ Applications and Components catalog
✅ Embeds
✅ Items and 3d shapes
✅ Warehouse
✅ Openings and cuts
✅ Modifying objects
✅ Direct Modification
✅ Copy and move (special)
✅ Copy all content to another object
✅ Construction objects
✅ Numbering
✅ Checking, changing and clearing numbers
✅ ACN numbers
✅ Family numbers
✅ Control numbers
✅ Model diagnose and repair
✅ Clash Check Manager
✅ Phase Manager
✅ Statuses
✅ Organizer
✅ Organizer categories (+creating)
✅ Organizer Object Browser (+creating)
Betooni modeleerimine
✅ Footings
✅ Columns
✅ Beams
✅ Walls
✅ Slabs and hollow cores
✅ Stairs
✅ Top in form face
✅ Cast in place pours
✅ Masonry- and brick walls
✅ Surface treatment
✅ Connections
✅ Detailing components
Armeeringu modeleerimine
✅ Reinforcement
✅ Single rebars
✅ Rebar groups
✅ Rebar Shape Catalog
✅ Splicing
✅ Rebar sets
✅ Mesh
✅ Complicated reinforcement
✅ Rebar Shape Manager
✅ Footing reinforcement
✅ Column reinforcement
✅ Beam reinforcement
✅ Wall reinforcement
✅ Slab reinforcement
Terase modeleerimine
✅ Columns
✅ Beams
✅ Plates
✅ Bent plates
✅ Stairs
✅ Handrailings
✅ Trusses
✅ Connections
✅ Bolts
✅ Welds
Joonised
✅ About drawings
✅ Document Manager
✅ Master Drawing Catalog
✅ Drawing types
✅ General Arrangement drawings
✅ Cast Unit drawings
✅ Assembly drawings
✅ Single part drawings
✅ Multidrawings
✅ Drawing space user interface
✅ Drawing level settings
✅ View level settings
✅ Filters
✅ Object level settings
✅ Views
✅ Creating new detail/section views
✅ Copy- and move drawing views
✅ Basic editing tools
✅ Marks, texts, dimensions and notes
✅ Content Manager
✅ Drawing tools
✅ Cover up
✅ 2d library, DWG and image
✅ Cloning
✅ Revisions
Raportid ja export
✅ Reports
✅ Printing
✅ Export IFC
✅ Export DWG
✅ Export PDF
✅ 3d PDF
✅ Visualizer
✅ Screensots
Template Editor
✅ Old- and new Layout Editor
✅ Different Template Editor versions
✅ Template Editor user interface & environment settings
✅ Components & row types
✅ Objects – geometrical shapes, images, texts, symbols, value fields, graphical fields
✅ Using DWG reference as base
✅ Turn your logo image into DWG lines
✅ Adding a new attribute
✅ Row rules and value field formulas
✅ Working with different hierarchy levels
✅ Different report types and creating them
✅ Tips how to keep your templates, codes and system organized
(Custom Components)
✅ Old- and new Layout Editor
✅ Different types
✅ Creating a new or edit a custom component
✅ User interface
✅ Binding planes
✅ Variables and distances
✅ Custom component dialog window (tabs, input fields, images)
✅ Thumbnail image
✅ Using system component and external links in a custom component
✅ Copy objects with Array
✅ Publish and import
✅ Working rules, tips and how to keep components code clean

Tekla Basic training

MILLAL JA KUS?

Tegemist on tellimuskoolitusega, kus saame koos leppida kokku koolituse toimumise kuupäevad (kas teeme täispikad- või poolikud päevad ning kas ja kui palju jätame koolituspäevade vahele vabu päevi harjutamiseks) ning asukohas (kas koolitus toimub teie kontoris, Zoom online keskkonnas või rendime koolitusruumid).

Koolituse teemad läbime käsikäes praktiliste harjutustega, sest uued teadmised kinnistuvad paremini ise läbi tehes ning tegemise käigus tekib rohkem küsimusi. Lisaks anname kasulike nippe ja trikke ning hoiatusi tüüpiliste vigade eest.

KES KOOLITAB?

Sten Tuudak at BIMsummit

Koostöös Trimble Solutions OYga viib koolitust läbi Trimble ametlik partnerfirma, TSGuide OÜ. Koolitaja on Sten Tuudak, kellel on Tekla Structures kogemust aastast 2008, kus ~7 aastat töötas inseneribüroos DMT Insenerid OÜ. Peale seda töötas ~3 aastat Trimble Solutions OY peakontoris, kus pakkus tuge ja koolitusi erinevate piirkonna esindajatele ja kasutajatele. 2017a asutas ettevõtte TSGuide OÜ, mille ainus eesmärk on aidata firmadel kasutada Teklat efektiivsemalt, tõsta töö kiirust ning vähendada projektide vigu.

Tekla-Authorized-Partner-Horizontal-Wide-Small

MIDA ARVAVAD MEIE KOOLITUSTEL OSALENUD TEKLA KASUTAJAD?

KURSUS SISALDAB

✅ 56 akadeemilist tundi (6 päeva) koolitust
✅ Koolituskuu jooksul tasuta online abi
(muidu on aitamise tunnihind 60€/h+km)
✅ Tekla õppelitsents (kui on vaja)
✅ Kursuse käigus läbitud õppematerjalid (slaidid ja õppemudel)
✅ Kursuse läbimist tõendav sertifikaat
Eesti Ehitusinseneride Liidu 21TP

KUI SUUR ON INVESTEERING KURSUSE EEST?

Tavahind
1750€+KM

(mis teeb ühe pooliku päeva eest 135€+KM)

Toetusega
350€+KM

(mis teeb ühe pooliku päeva eest 27€+KM)

*Kui te mingil põhjusel tervet paketti ei soovi (nt. ei taha/saa Töötukassa toetust kasutada või soovite ainult koolituse teisest poolest osa võtta), siis kirjutage meile julgelt ning vabade kohtade olemasolul leiame lahenduse.

TÖÖTUKASSA TOETUS TÖÖTAJATELE

Hetkel on Töötukassal toetus “Koolitustoetus töötaja informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks”, mille raames on võimalik TÖÖTAJATELE saada kuni 80% koolituse maksumuse hüvitamist. See teeb kogu ühe kuu paketi hinnaks teile sama, mis tavaliselt on ainult 1 päeva edasijõudnute koolituse hind. Töötukassa webinar
Loe toetuse kohta rohkem SIIT ning “Valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest” uuringust saab lugeda välja, et Tekla tarkvara koolitused on väga vajalikud hetkel turul ning vastavalt sellele Töötukassa neid koolitusi ka toetab. Töötukassa veebiseminari antud teemal on võimalik vaadata järgi all pool. Kerisime video asukohta, kus räägitakse just infotehnoloogia koolituste toetamisest ning peale seda on praktiline juhend, kuidas avaldust esitada.

OLETE HUVITATUD? MIS ON JÄRGMISED SAMMUD?

1

Registreeru koolitusele

Registreeru kohe Tekla koolitusele, sest ainult nii saad broneerida aja. Paari päeva jooksul peale registreerimist võtame teiega ühendust, et täpsustada koolituse detaile ning võimalikult kiirelt saadame hinnapakkumise, millega saate Töötukassast taodelda toetust.

Seni on saanud kõik firmad Töötukassa toestust, kes seda on taodelnud, aga ära muretse, kui mingil põhjusel te Töötukassalt toetust ei saa, siis on on teil soovi korral võimalik oma registreerumine tühistada. 100% riskivaba.

Registreerumine
2

Taotle Töötukassa toetust

Toetust saate taotleda Töötukassa online lehel https://www.tootukassa.ee/tkauth/login. Täpsem õpetus, kuidas seda teha, on näidatud ees pool toodud Töötukassa veebiseminaril (algab 0:41:00).

Taotle toestust ka kohe, sest siis on teil suurem tõenäosus toetust saada ning oluline on saada vastus ENNE koolituse algust.

Koolitustoetus
3

Osalemise kinnitus

Peale Töötukassa (loodetavasti positiivse) vastuse saamist, andke sellest kindlasti kohe ka meile teada. Siis teame, kas teie registreerumine lõplikult tühistada või kinnitada. Seejärel saate tasuda koolituse arve (kui ei tasunud juba varem) ning me saadame osalejatele paari päeva jooksul järgnevad juhtnöörid, mis tuleks teha enne koolituse algust (nt seadistada arvutis Tekla tarkvara koos litsentsiga) ning Zoom koosoleku lingi. Viimane tähtaeg arvet tasuda on kaks päeva enne koolituse algust.

Borat success

Vahanen Training-narrow

RAHA TAGASI GARANTII

Money Back Guarantee

Kui peale esimest kahte koolituspäeva mingil põhjusel tunned, et see koolitus pole hinda väärt või lihtsalt ei sobi sulle, siis anna sellest teada ning maksame 100% raha tagasi ühe kuu jooksul. Meie jaoks on oluline, et antud koolitusest oleks tegelikult ka kasu ja et see oleks 150% hinda väärt. Kaotada pole midagi.

Kasuta seda unikaalset võimalust, sest tõenäoliselt midagi sellist enam kunagi ei tule.

REGISTREERU KOOLITUSELE VÕI KIRJUTA OMA KÜSIMUS

Arve saadame 1-2 tööpäeva jooksul peale registreerimise soovi avaldamist.

Tead kedagi, kellele võiks see koolitus kasulik olla? Jaga linki ja lase end tänada hiljem :)