SINU ETTEVÕTTELE PERSONAALNE TEKLA KOOLITUS

Kasuta ainulaadset võimalust et püsida projekteerimisturul konkurentsis ning lase oma insenerid koolitada efektiivseteks Tekla kasutajateks.

13+

aastat kogemust Teklaga

150+

tundi antud koolitusi

87%

kliente tuleb läbi soovituste

1

Tekla Eesti lokaliseering tehtud

KELLELE SEE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Antud koolitus on ideaalseks baasiks uutele Tekla kasutajatele. Eelnevaid Tekla teadmisi ja kogemusi pole vaja. Alustame täiesti nullist.

Samas umbes 40% antud koolitusel osalenutest on juba varasemad Tekla kasutajad. Lubame, et koolitus on väga kasulik ka kuni keskmise Tekla kogemusega inseneridele, sest sellel koolitusel jõuame selgitada ka keerukamaid kontseptsioone, edasijõudnute teemasid, erinevaid töö meetodeid ning anname hulganisti kasulike näpunäiteid. Loe meie koolitustel osalenud eelnevate Tekla kogemustega õpilaste tagasisidesid all pool.

Tekla Organizer Training-narrow

MIS KOOLITUSEGA ON TEGEMIST?

 • Õppekava nimetus – Tekla Structures praktiline koolitus
 • Õppekavarühm – 0611 Arvutikasutus
 • Eesmärk – Koolituse lõpuks oskab õpilane teha ehitusprojekte efektiivselt algusest lõpuni Tekla Structures tarkvara abil.
 • Koolituse õpiväljundid – Teklaga töötamise kohta kõik vajalikud teadmised ja praktilised oskused, mida üks tavakasutaja peab teadma.
 • Õppe sisu – Tekla Structure tarkvara kasutamine tavakasutaja tasemel. Täpsemad koolituse moodulid ja nende sisu/teemad on toodud välja all pool.
 • Õppeprotsess ja -meetod – auditoorne töö, kus käime erinevad sammud koos läbi. Õpetaja selgitab erinevaid teemasid, harjutame koos õpitut praktikas ning iga teema kohta on suulised küsimused või -arutelud.
 • Õppe kogumaht – vastavalt valitud moodulite mahule. Iga mooduli maht/kestvus on toodud vastava mooduli juures.
 • Õppematerjalid – koolitaja annab õpilasele kõik vajalikud õppeslaidid digikujul. Materjalid on inglise keeles, aga kõike selgitame ja teeme ka praktikas läbi eesti keeles.
 • Lõpetamise tingimused ja hindamiskriteeriumid – koolituse edukaks läbimiseks peab õpilane võtma osa kõigist loengutest ning tegema kaasa praktilisi ülesandeid, mida kontrollitakse koolituse käigus. Täpsed ülesanded püstitatakse enne koolitust vastavalt firma eripärale.
 • Kursuse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele vastav koolituse läbimist tõendav tunnistuse sertifikaat. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.
 • Kvaliteedi tagamiseks täiendatakse õppematerjale pidevalt vastavalt turu parimale praktikale ning vähemalt kord aastas vaadatakse kogu materjal üle koos uue Tekla Structures tarkvara versiooni välja tulemisega. Koolitaja paneb oma parimad teadmised koolitusse, mida ta täiendab igapäevaselt aidates erinevaid firmasid antud tarkvara eduka kasutusele võtuga. Lisaks küsitakse kursuse lõpus kõigilt õpilastelt kirjaliku tagasiside, mis võetakse võimalikult kiirelt arvesse kvaliteedi parandamisel.

MOODUL 1: BAAS

See moodul on ideaalseks baasiks täiesti uutele Tekla kasutajatele, kus käime kõik vajalikud teemad läbi, et insener oleks võimeline iseseisvalt tegema Teklaga projekte algusest lõpuni. Päris algajatega läbime selle mooduli tavaliselt ~6-7 päevaga.

Kogenumate Tekla kasutajatega oleme käinud samad teemad läbi ~4 päevaga. Sellisel juhul lähme väga baasteadmistest lennukalt üle ja vaatame samu teemasid pigem selle nurga alt, et mis on erinevad/alternatiivsed töömeetodid ning jagame hulganisti näpunäiteid ja hoiatusi. Tavaliselt nende inseneridega tekib palju huvitavaid arutelusid. Eesmärk on tõsta inseneride töö efektiivsust järgmisele tasemele.

Antud mooduli õppekava on registreeritud Eesti Ehitusinseneride Liidus ning annab igale edukalt läbinud osalejale 21TP.

Koolituse teemad, mis vastavalt vajadusele kohendame:

Teklast üldiselt
✅ Install Tekla
✅ Folders and files
✅ Catalogs
✅ Log files
✅ Environment, role and configuration
✅ Create-, open- and save model
✅ Multi-User
✅ Model Sharing

Modeleerimise keskkond
✅ User interface
✅ File menu
✅ Ribbon
✅ Side Pane
✅ Navigating in model
✅ Keyboard shortcuts
✅ Contextual toolbar
✅ Clip plane
✅ Work area
✅ Hide and show objects
✅ Views
✅ Display options
✅ Creating new views
✅ Work plane
✅ Area selection
✅ Snapping options
✅ Selection switches
✅ Measuring in model
✅ Objects hierarchy
✅ Inquire information
✅ View- and selection filters
✅ Creating new filters
✅ Representation filters
✅ Project information
✅ Base point

Modeleerimine
✅ References
✅ Change Management
✅ Converting to Tekla objects
✅ Grids
✅ Locking
✅ Modeling Rules
✅ Modeling tools, dialogs and attributes
✅ User-Defined Attributes
✅ Applications and Components catalog
✅ Embeds
✅ Items and 3d shapes
✅ Warehouse
✅ Openings and cuts
✅ Modifying objects
✅ Direct Modification
✅ Copy and move (special)
✅ Copy all content to another object
✅ Construction objects
✅ Numbering
✅ Checking, changing and clearing numbers
✅ ACN numbers
✅ Family numbers
✅ Control numbers
✅ Model diagnose and repair
✅ Clash Check Manager
✅ Phase Manager
✅ Statuses
✅ Organizer
✅ Organizer categories (+creating)
✅ Organizer Object Browser (+creating)

Betooni modeleerimine
✅ Footings
✅ Columns
✅ Beams
✅ Walls
✅ Slabs and hollow cores
✅ Stairs
✅ Top in form face
✅ Cast in place pours
✅ Masonry- and brick walls
✅ Surface treatment
✅ Connections
✅ Detailing components

Armeeringu modeleerimine
✅ Reinforcement
✅ Single rebars
✅ Rebar groups
✅ Rebar Shape Catalog
✅ Splicing
✅ Rebar sets
✅ Mesh
✅ Complicated reinforcement
✅ Rebar Shape Manager
✅ Footing reinforcement
✅ Column reinforcement
✅ Beam reinforcement
✅ Wall reinforcement
✅ Slab reinforcement

Terase modeleerimine
✅ Columns
✅ Beams
✅ Plates
✅ Bent plates
✅ Stairs
✅ Handrailings
✅ Trusses
✅ Connections
✅ Bolts
✅ Welds

Joonised
✅ About drawings
✅ Document Manager
✅ Master Drawing Catalog
✅ Drawing types
✅ General Arrangement drawings
✅ Cast Unit drawings
✅ Assembly drawings
✅ Single part drawings
✅ Multidrawings
✅ Drawing space user interface
✅ Drawing level settings
✅ View level settings
✅ Filters
✅ Object level settings
✅ Views
✅ Creating new detail/section views
✅ Copy- and move drawing views
✅ Basic editing tools
✅ Marks, texts, dimensions and notes
✅ Content Manager
✅ Drawing tools
✅ Cover up
✅ 2d library, DWG and image
✅ Cloning
✅ Revisions

Raportid ja export
✅ Reports
✅ Printing
✅ Export IFC
✅ Export DWG
✅ Export PDF
✅ 3d PDF
✅ Visualizer
✅ Screenshots

Tekla Steel Project

Tekla concrete project

MOODUL 2: ORGANIZER


Tekla Organizer koolitus 13.10.2021

Tekla Organizer on mõeldud mudeli paremaks organiseerimiseks ning minu arvates on see Object Representation Filtrite kõrval üks parimaid viise mudeli vigade leidmiseks ja -kvaliteedi parandamiseks. Mudeli kvaliteet on jooniste ja raportite kvaliteedi- ehk kogu projekti aluseks.

Tegemist on edasijõudnute mooduliga ja Tekla baasoskused on tugevalt soovitatavad.

Mooduli täpsemad teemad
✅ Organizeri keskkond ja selle kasutamine üldiselt
✅ Kategooriate loomine – manuaalne jaotamine
✅ Kategooriate loomine – objektide asukoha järgi
✅ Kategooriate loomine – filtri reeglite abil
✅ Tekla filtrite tegemise näpunäited
✅ Kategooriate loomine – info kirjutamise võimalus Tekla objekti (nt RKAS IFC vajalik info)
✅ Object Browseri mallide loomine (lihtsamad ja keerukamad)
✅ Raportite eksportimine Exceli
✅ Kuidas mina kasutan Organizerit mudeli kontrolliks (mis kontrolle teen)
✅ Nipid, kuidas Organizerit muuta kiiremaks

Mooduli kestus on kuni 1 päev – oleneb palju näiteid läbi teeme.

MOODUL 3: CUSTOM COMPONENDID

Teklas on juba palju erinevaid tööriistu/componente, millega on võimalik kiirelt ja efektiivselt mudeldada. Kui aga sinu spetsiifiliste lahenduste jaoks vastavad tööriistad puuduvad, siis tuleb need lahendused modelleerida kas manuaalselt (mis on aeganõudev) või teha enda Custom Componendid, mida saad kasutada ka oma kõikides tulevastes projektides.

Antud moodulis õpime, kuidas ise luua Tekla Custom Componente ja tänu sellele tõsta kõigi inseneride modelleerimise efektiivsust/kiirust.

Tegemist on edasijõudnute mooduliga ja Tekla baasoskused on tugevalt soovitatavad.

Mooduli täpsemad teemad
✅ Plan, prework, modeling tips
✅ Creating a new custom component
✅ Custom Component Editor
✅ Binding planes (distances)
✅ Variables
✅ Formulas
✅ Values from model
✅ Using another component in our custom component (e.g. creating arrays)
✅ Values from txt file
✅ Dialog Editor
✅ Dialog tabs
✅ Dialog images
✅ Dialog drop down list (with images)
✅ Dialog unavailable options
✅ Thumbnail
✅ Publish / export
✅ Import
✅ Sharing your model, not components
✅ Password protection
✅ Excel calculation sheet connection

Mooduli kestus on kuni 1 päev

Tekla Custom Componentide koolitus
How to use custom components? How to do new components for modelling?
 

MOODUL 4: TEMPLATE EDITOR

Tekla drawing tables

Tekla Report

Praktilised teadmised, kuidas vastavalt vajadusele kiirelt ja efektiivselt kohendada/luua jooniste- ja raportite templatesid.

Tegemist on edasijõudnute mooduliga ja Tekla baasoskused on vajalikud.

Mooduli täpsemad teemad
✅ Drawing Layouti kohendamine ehk kuidas lisada joonisele erinevaid templatesid (nt kirjanurk, muudatused, elementide erinevad info tabelid)
✅ Kuidas teha erineva lehe suuruse ja lehtede arvudega raamjooni
✅ Mis tööriist see Template Editor on ja mis tüüpi templatesid saame teha
✅ Template Editori töökeskkonna seadistamine efektiivsuse tõstmiseks
✅ Uute Tekla templatede loomine kasutades DWG joonist alusena
✅ Erinevat tüüpi objektide (jooned, tekstid, väärtuste väljad, sümbolid, pildid ja muud graafilised elemendid) kasutamine templatedes
✅ Millal ja kuidas erinevat tüüpi rows-e ehk ridu kasutada
✅ Ridade reeglite- ja väärtuste väljade valemite kasutamine
✅ Hierarhiate loogikat ja nende kasutamine
✅ Raportite (nt. tavaline teksti, interaktiivne, HTML ja Excel) tegemine põhinedes eelnevalt õpitule

Koolituse kestvus on umbes 1-1,5 päeva.

LISAKS

Lisaks olen koolitanud nt sillaprojekteerijaid ja näitand kuidas Teklaga sildu või tunneleid teha. Tegelikult saab samade tööriistadega ka teisi erikujuga itemeid teha.

Paarile tehasele olen õpetanud ka Tekla mudeli kasutamist projekti planeerimisel ja manageerimisel. Need, kes ise ei mudelda, aga kasutavad mudelit eelarvestamisel või projektivoo planeerimisel.

Olen läbinud Rhino Grasshopperi kolmepäevase koolituse ning teinud selgeks selle parameetrilise modelleerimise põhimõtted. Saaksin anda ülevaate, kuidas ja mis põhimõttel see töötab ja teeksime ka mõned lihtsamad näited.

Tekla bridge

Tekla Grasshopper

Koolituse teemad läbime käsikäes praktiliste harjutustega, sest uued teadmised kinnistuvad paremini ise läbi tehes ning tegemise käigus tekib rohkem küsimusi. Lisaks anname kasulike nippe ja trikke ning hoiatusi tüüpiliste vigade eest.

Tekla Basic training

KES KOOLITAB?

Sten Tuudak at BIMsummit

Koolitust viib läbi Trimble ametlik partnerfirma, TSGuide OÜ. Koolitaja on Sten Tuudak, kellel on Tekla Structures kogemust aastast 2008, kus ~7 aastat töötas inseneribüroos DMT Insenerid OÜ. Peale seda töötas ~3 aastat Trimble Solutions OY peakontoris, kus pakkus tuge ja koolitusi erinevate piirkonna esindajatele ja kasutajatele. 2017a asutas ettevõtte TSGuide OÜ, mille ainus eesmärk on aidata firmadel kasutada Teklat efektiivsemalt, tõsta töö kiirust ning vähendada projektide vigu.

Tekla-Authorized-Partner-Horizontal-Wide-Small

MILLAL JA KUS?

Tegemist on tellimuskoolitusega, kus saame koos leppida kokku koolituse toimumise kuupäevad (kas teeme täispikad- või poolikud päevad ning kas ja kui palju jätame koolituspäevade vahele vabu päevi harjutamiseks) ning asukohas (kas koolitus toimub teie kontoris, Zoom online keskkonnas või rendime koolitusruumid).

Tekla Private Training

Tõstame koos Sinu ettevõtte Tekla efektiivsust!

MIDA ARVAVAD MEIE KOOLITUSTEL OSALENUD TEKLA KASUTAJAD?

KOOLITUS SISALDAB

✅ Vastavalt valitud moodulitele koolitust
✅ Tekla õppelitsents (kui on vaja)
✅ Kursuse käigus läbitud õppematerjalid (slaidid ja õppemudel/tehtud templated)
✅ Kursuse läbimist tõendav sertifikaat
✅ Baasmoodulit läbinutele Eesti Ehitusinseneride Liidu 21TP

KUI SUUR ON INVESTEERING KOOLITUSE EEST?

Eelnevatest moodulitest lähtuvalt saame panna kokku teile sobiva koolitusprogrammi ja selle tulemusel saame arvestada, mitu päeva koolitus kestaks.

Üks päev koolitust ühele inimesele on 300eur + km (minimaalselt peaks koolitusel osalema 3 osalist).

Näiteks, kui on 3 osalist ning soovitakse 8 täispikka päeva koolitust, siis teeb see kokku 3 x 300 x 5 = 4 500 eur + km.

Järgmisest lõigust 👇 saad lisavõimalusena lugeda Eesti Töötukassa koolitustoetuse toetusmeetme kohta.

TÖÖTUKASSA TOETUS TÖÖTAJATELE

Hetkel on väga hea võimalus Eesti Töötukassast taodelda koolitustoetust, mille raames on võimalik TÖÖTAJATELE saada kuni 80% koolituse maksumuse hüvitamist. Antud toetusmeetme raames  saab tööandja kasutada iga töötaja koolitamiseks kolme aasta jooksul kuni 2500 eurot koolitustoetust.

Loe Eesti Töötukassa koolitustoetuse võimaluste kohta rohkem siit https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-tooandjatele

Veebiseminari antud teemal on võimalik vaadata järgi all pool. Kerisime video asukohta, kus räägitakse just infotehnoloogia koolituste toetamisest ning peale seda on praktiline juhend, kuidas avaldust esitada.

OLETE HUVITATUD? MIS ON JÄRGMISED SAMMUD?

1

Mõtle läbi oma koolituse vajadused

 • Kes oleksid koolitusel osalised?
  Minimaalselt peaks olema kolm osalist.
 • Mis teemasid/mooduleid tahaksite õppida ja mis praktilisi näiteid tahaksite seal teha läbi?
  Nt. baasmoodulit läbida mõne teie päris projekti näitel või custom componentide tegemisel on teil mõni kindel tööriist mida tahate teha või template editori koolituseks koguda kokku raportite/tabelite näited, mida tahate väljastada ka Tekla mudelist…
 • Vastavalt valitud moodulitele teades koolituse kestvust päevades, valida välja esmased kuupäevad koolituspäevade toimumiseks.
  Siin soovitan mõelda, et kas eelistate täispikki- või pigem poolikuid koolituspäevi ning mitu päeva tahate jätta koolituspäevade vahele nn iseseisvaks harjutamiseks. Siin https://www.tsguide.eu/tsguide-contact/ saate näha minu avaliku kalendrit, millal ma olen juba hõivatud ning mis kuupäevad on veel vabad
 • Kus koolitus toimuks?
  Kas nt teie kontoris oleks võimalik või teeme onlines.
2

Võta ühendust

Anna teada oma koolituse soovist. Koos arutame läbi koolituse detailid/plaani ning vastava info põhjal teeme teile hinnapakkumise.

3

(Taotle Töötukassa toetust)

Kui soovite taodelda Töötukassast toetust, siis hinnapakkumisega on teil võimalik seda teha siin https://www.tootukassa.ee/tkauth/login.

Täpsem õpetus on näidatud ees pool toodud Töötukassa veebiseminaril (algab 0:41:00). Toetuse tuleb taodelda kindlasti enne koolituse algust (soovituslikult vähemalt 1 nädal enne, et Töötukassal oleks piisavalt aega taotlust rahulikult menetleda).

Peale Töötukassa (loodetavasti positiivse) vastuse saamist, andke sellest kindlasti kohe ka meile teada. Siis teame sellega arvestada.

Koolitustoetus
4

Koolitus

Viime läbi koolituse vastavalt plaanile.

Tekla training
5

Peale koolitust

 • Väljastame osaliste tunnistuse sertifikaadid
 • Teie tasute koolituse eest arve
 • (Sertifikaadid ja arve koos selle tasumise väljavõttega saadate Töötukassale).
Tekla classroom training

RAHA TAGASI GARANTII

Money Back Guarantee

Kui peale esimest kahte koolituspäeva mingil põhjusel tunned, et see koolitus pole hinda väärt või lihtsalt ei sobi teile, siis anna sellest teada ning maksame 100% raha tagasi. Meie jaoks on äärmiselt oluline, et antud koolitusest oleks tegelikult ka kasu ja et see oleks 150% hinda väärt. Kaotada pole midagi.

REGISTREERU KOOLITUSELE VÕI KIRJUTA OMA KÜSIMUS

Tead kedagi, kellele võiks see koolitus kasulik olla? Jaga linki ja lase end tänada hiljem :)